System reklamy Test

Blog

Moja budowa - 8 lipca 2015 18:58

moja budowa

Od teraz będziemy regularnie publikować cykl artykułów, dokumentujących problemy naszych czytelników z budową domu. Rozpoczynamy dziś od pierwszego listu, który dotarł do naszej siedziby kilka dni temu.

 

„Piszę do Państwa w poważnej sprawie, licząc na pomoc i cenną radę. Moja budowa już od 3 miesięcy stoi w miejscu. Koszmar rozpoczął się niespodziewanie. Budowa stanu surowego przebiegała bez problemów. Ekipa, która dla mnie pracowała, wywiązywała się ze wszystkich prac w terminie. Przyjęliśmy formę wynagrodzenia za zakończony etap. Kiedy przyszło układać pokrycie dachowe, coś zaczęło się psuć. Z 6 osób które u mnie pracowały, na budowie pojawiło się tylko 2. Jak nie trudno się domyślić, praca przy pokryciu dachowym nie szła im sprawnie.

Poważne problemy rozpoczęły się tydzień później. W poniedziałek nikt nie przyszedł na budowę. Właściciel firmy przestał również odbierać ode mnie telefon. Dziś, po 3 miesiącach, moja budowa wygląda tak samo, jak w tamtym, pamiętnym dniu. Pokrycia dachowe nie są skończone, nie mówiąc już o innych pracach, które również dawno powinny zostać ukończone. Obawiam się że przed zimą nie uda mi się wszystkiego zrobić.

Proszę o pomoc i wskazówkę, co mam uczynić, by dawni pracownicy znowu przyszli do pracy oraz abym odzyskał wpłaconą im zaliczkę – 2000 złotych. Dodam na koniec, że nie podpisywałem z nimi żadnej umowy. Wszystko było załatwiane i uzgadniane ustnie. Marek z Łodzi”

 

Panie Marku, opisywany przez Pana problem jest typowy dla w naszej rzeczywistości. Proszę jednak pamiętać o tym, że brak umowy spisanej na papierze, nie oznacza że taka nie została zawarta. Pana i Pana wykonawców obowiązuje w dalszym ciągu umowa ustna. Ma ona taką samą moc prawną jak umowa pisemna, z tym że jest trudniejsza do udowodnienia. Czy posiada Pan jakichś świadków, którzy towarzyszyli Państwu przy uzgadnianiu szczegółów, zakresu i formy wynagrodzenia za wykonaną pracę?

Inną kwestią pozostaje brak kontaktu z wykonawcami. Proszę jednak pamiętać, że jeżeli Pana wykonawcami była zarejestrowana firma, to dane na jej temat może Pan znaleźć na stronie https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/Search.aspx, wyszukując po jednej z kilku dostępnych informacji. Jeśli uda się Panu poznać dane adresowe wykonawców, proszę wysłać do nich pismo, wzywające do dokończenia podjętych prac oraz rozliczenia się z otrzymanej zaliczki. Pismo takie powinno być wysłane listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Jeśli i mimo to Pana starania nie przyniosą rezultatu, zalecamy skierowanie sprawy do prawnika. Pomoże on Panu przygotować przedsądowe pismo do wywiązania się z obowiązku, a w ostateczności złoży w Pana imieniu pozew sądowy.

Czy można uniknąć takich przypadków?

W dużej mierze tak. Istotny okazuje się tutaj wybór odpowiedzialnych i rzetelnych wykonawców, którzy mogą swoje kwalifikacje potwierdzić referencjami z wcześniejszych realizacji. Ale to nie wszystko. Inwestor również powinien podjąć pewne kroki, zanim rozpocznie współpracę.

  1. Podpisz umowę z firmą, której zadaniem jest rozbudowa domu lub budowa stanu surowego.
  2. W umowie dokładnie opisz zakres prac, wraz z terminami, wynagrodzeniem za poszczególny etap oraz sposobem rozliczenia, po zakończonej pracy. Pamiętaj, aby określić szczegółowo warunki wypłaty zaliczek i wskazać cel, na jaki powinny być spożytkowane (zakup materiałów, potwierdzony fakturami).
  3. Określ konsekwencje, które obciążą Wykonawcę, kiedy ten nie wywiąże się z warunków umowy.
  4. Bardzo ważne – zanim podpiszesz umowę z taką firmą, sprawdź czy jest to legalna działalność gospodarcza. Może to uczynić na stronach:
Powrót