System reklamy Test

Blog

Zlecenia budowlane – najlepsze formy płatności - 17 sierpnia 2015 13:19

Prace budowlane należą do jednych z najbardziej wymagających pod względem jakości i terminowości wykonania. Wiele osób, pomimo tego że ich zlecenia budowlane opiewają na naprawdę duże sumy, zapomina o ustaleniu szczegółowych warunków, na jakich będzie wypłacane wynagrodzenie wykonawcom. Dodamy od siebie, że takie warunki powinny mieć postać pisemną, w postaci umowy podpisanej przez obie strony – zleceniodawcę i zleceniobiorcę. Brak jasnych warunków wypłaty wynagrodzenia może skutkować licznymi nieporozumieniami, prowadzącymi nawet do poruczenia miejsca pracy przez wykonawców i pozostawienia remontu niedokończonego.

zlecenia budowlane

Jak płacić za zlecenia budowlane?

Inwestorzy mogą skorzystać z kilku dostępnych form płacenia za zlecenia budowlane. Wszystkie z nich mają swoje zalety i wady. Opisujemy te najczęściej stosowane.

 

  • Zapłata 100% przed wykonaniem pracy – ten model rozliczeń ma zdecydowaną większość zwolenników wśród firm budowlanych i remontowych, aniżeli zleceniodawców. Pomimo tego, wielu z nich ulega namowom fachowców i godzi się na taki model rozliczeń. Czy ma on jakieś zalety dla klienta firmy budowlanej? Niestety nie. Nie daje mu żadnego argumentu negocjacyjnego w kontaktach z firmą. Jeżeli z jakichkolwiek powodów przystępujemy na taką propozycję, koniecznie należy zadbać o: podpisanie umowy na wszystkie uzgodnione prace budowlane, ich koszt, a także uzyskać potwierdzenie przyjęcia zapłaty z góry za wszystkie prace.

 

  • Zapłata po każdym zakończonym etapie prac – najbardziej rozsądny model rozliczeń, gwarantujący wypłatę wynagrodzenia za pracę, która rzeczywiście została wykonana. To rozwiązanie ma wiele korzyści, gdyż: stanowi motywację dla wykonawcy, do szybszego wykonania zlecenia i dbałości o jakość. Zapewnia bezpieczeństwo zleceniodawcy, że firma budowlana nie opuści miejsca pracy zaraz po skasowaniu zapłaty, ale bez wykonania wszystkich prac.

 

  • Zapłata 100% po wykonaniu całego zlecenia – model zapłaty za zlecenia budowlane, stosowany najczęściej wtedy, kiedy wykonawca bierze udział w przetargu, jasno określającym warunki wypłaty wynagrodzenia. W tym przypadku, wykonawca usług budowlanych otrzyma wynagrodzenie dopiero wtedy, gdy:

A – wykona wszystkie prace określone w umowie

B – zostaną one odebrane bez zastrzeżeń przez zleceniodawcę

 

Ostatni sposób zapłaty za zlecenia budowlane jest bardzo ryzykowny dla wykonawcy, ponieważ zmusza go do zainwestowania swojego kapitału, bez jednoznacznej gwarancji, kiedy otrzyma zapłatę za wykonaną pracę. Przeciąganie terminów odbioru prac lub wyszukiwanie usterek to jeden ze sposobów, dzięki którym zleceniodawcy przedłużają termin zapłaty o długie miesiące. Firmom budowlanym nie pozostaje nic innego, jak cierpliwe oczekiwanie lub wystąpienie na drogę sądową, co niestety również wiąże się z długim czasem oczekiwania.

 

Zaliczki, a zlecenia budowlane

Ostatnią ważną sprawą zaliczki, które często są wymagane przez firmy wykonujące zlecenia budowlane. Zazwyczaj są one potrzebne na zakup materiałów budowlanych. Zaliczki jak najbardziej są zrozumiałe, ale ich rozliczanie powinno się odbywać na podstawie faktur VAT za zakup potrzebnych materiałów.

Powrót